Uticaj klimatskih promena na poljoprivredu: Izmenjena klima

Uticaj klimatskih promena na poljoprivredu: Poljoprivredna proizvodnja je najranjivija tačka društva kada su u pitanju klimatske promene, ali takođe ona predstavlja i značajan deo uzroka.