Određena nova cena karti za ulazak u NP Fruška Gora

Određena nova cena karti za ulazak u NP Fruška Gora: U skladu sa zakonskim odredbama, Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“ i za 2021. godinu odredilo je cenu dnevne naplate korišćenja motornih vozila i poseta…