Starost u Srbiji

U Srbiji je starost svaki dan ista,
Jedna baba stenje, a ova druga baca kamenje.

Kada baba, kamenom se udari u pete,
Deda popuši tri cigarete.

Stenju, kukaju i žale se o starosti,
A ni reč da kažu o mladosti!

Kafu piju, kosu ne peru,
Samo turske serije gledaju.

Žale se na vene, i unucima traže
De, spusti mi sa ormara one kreme!

Petra Rus (10 godina)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *